Om een voorbeeld te geven van een doortrekverloop van een soort verkregen middels trektellingen wordt het doortrekpatroon van de Bruine kiekendief weergegeven in fig. 1. Deze figuur is verkregen door systematische trektellingen bij de telpost ’t Wed van 10 februari t/m 30 mei 1987. Ondanks het ontbreken van tellingen in week 20 en het lage aantal teluren (ca. 5 uur/week) voor half maart en de eerste helft van mei vertoont het doortrekverloop als in voorgaand artikel is geschetst.