In 1971 werd door enkele biologen een overzicht van de verspreiding van de nederlandse zoogdieren gemaakt. Dit overzicht bestaat uit verspreidingskaarten die gebaseerd zijn op bijeengebrachte gegevens uit de periode 1946-1970. Het is een soort tussenbalans van wat er bekend is. Een aantal soorten zoogdieren is sinds 1973 volledig beschermd. Toch blijkt bij landinrichtingsplannen (ruilverkavelingen, streekplannen etc.) dat er vaak helemaal geen gegevens over zoogdieren in de betreffende gebieden voorhanden zijn. Dit is de belangrijkste reden waarom er eind 1982 besloten werd met een nieuw inventarisatieproject Zoogdieren van start te gaan.