Haarlems Dagblad: “Monument voor vogels en vogelaars in deze regio. Een standaardwerk van grote allure. Het geeft een vrijwel allesomvattend beeld van de vogels in dit gebied. Het bevat prachtige foto’s en tekeningen, die het ook voor de niet-kenners tot een heel bijzonder vogelboek maken.” Tijdschrift Vogels: “Monumentaal naslagwerk met extra gidsje. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft een avifauna uitgebracht, die het gemiddelde duidelijk overstijgt.”