Als ik de gordijnen opendoe zie ik dat het een mooie dag gaat worden. Vandaag ga ik met Roy Slaterus vogelen in de regio. Wel vroeg op want Roy wil graag vroeg beginnen. Om 7 uur staat Roy voor de deur met zijn auto en nadat ik de planten water gegeven heb ga ik naar beneden, gooi mijn rollator in de kofferbak en stap in. We kunnen weg. Ons reisdoel is de Sneeuwgans in de Heksloot. Voor nr. 89 stoppen we en al snel komt Froukje naar buiten met al haar apparatuur. “Komt je opa ook nog?” “Ja, hij komt er zo aan. Hij is niet zo snel meer ter been.” Na een kwartiertje (hij moest nog even naar het toilet) komt opa naar buiten. Froukje is aanstormend talent van de VWG en kleindochter van coryfee Hans Groot. Ze is vereerd dat zij met zo’n stel oude rotten in het vak mee mag en wij zijn blij want dan zien en horen (nou ja, horen...) wij op onze oude dag ook nog eens wat. We beginnen met een klein rondje door de Heksloot, want deze woonwijk herbergt een tegenwoordig vrij zeldzame soort: de Huismus. Froukje weet nog een aantal paartjes in deze wijk uit de jaren ’30. Het is maar goed dat ze toen allerlei voorzieningen aangebracht hebben voor broedvogels anders waren Huismus en Gierzwaluw de Kuifleeuwerik gevolgd in zijn trieste lot. Na de Huismus ingetikt te hebben (ik wilde nog beginnen met: vroeger ..., maar hou mijn mond maar want dat klinkt zo oud) gaan we langs het Wijkermoeras. Dit moeras is tien jaar geleden ontstaan na de doorbraak van de Noordzeekanaaldijk en dient als compensatie voor de direct ten oosten van het moeras aangelegde Europahaven. Het moeras is ondanks zijn korte bestaan al beroemd om zijn vogelbevolking met broedende Roerdomp, Porseleinhoen, Kleinst Waterhoen en Buidelmezen. Op de hoogspanningsmast zit een Slechtvalk naast zijn nestkast. En dan te bedenken dat deze soort 50 jaar geleden zo zeldzaam was dat sommige vogelaars vrijwel elke dag verslag deden van de activiteiten van het handjevol overwinterende vogels! De getijdenbeweging vanuit het Noordzeekanaal zorgt ervoor dat het moeras niet dichtgroeit. De slibkantjes van het moeras zijn ook erg goed voor foeragerende steltlopers; nu lopen er diverse Zwarte Ruiters en enkele Lepelaars. De laatste hebben afgelopen jaar voor het eerst gebroed in het gebied. We verlaten dit vooral in de broedtijd erg interessante gebied en rijden via de Noordzeekanaalweg richting IJmuiden. Het is mooi zonnig vandaag dus we hoeven de reserveaccu’s waarschijnlijk niet aan te spreken en kunnen de hele dag op de zonnecellen rijden.