Donderdag 14 januari 1993 omstreeks 20.45 uur. Hans Vader aan de telefoon: door de familie Euwen uit Heemstede is hem gevraagd of de Vogelwerkgroep hulp kan bieden in een urgente zaak. Rond het bejaardencentrum Kennemerduin aan de Herenweg bij de Koediefslaan zal de volgende dag gehakt worden in het bos dat een reigerkolonie bevat. Dus bel ik genoemde familie op: ondanks haar protest wil de directeur het dunnen en schonen van het bos door laten gaan. Zelfs de terugkeer van de reigers kan hem niet vermurwen. Ik beloof mijn best te zullen doen en vraag me vervolgens af wat we op zo korte termijn nog kunnen doen. Goed dat er dan een natuurbeschermingscommissie is. Een rondje telefoneren volgt. Evert van Huijssteeden: heeft zowaar dit gebiedje geïnventariseerd en ongeveer veertig nesten in de naaldbomen aangetroffen. Verder zal hij nakijken of hij wat jurisprudentie met betrekking tot gelijke Vogelwetgevallen kan vinden. Belt vanavond nog terug.