Door de fam. Hessels werd op 23-2-78 aan de Knardijk een Kleine Klapekster waargenomen. Dit werd ons medegedeeld door de hr. Akkerman op 25-2-78. Op 28-2-78 hebben mijn vrouw en ik deze vogel een uur lang uit de auto kunnen observeren en zonder enige twijfel aan gedrag en o.a. zit en uiterlijke kenmerken kunnen vaststellen dat het hier om deze soort gaat. De witte vleugelstreep en de zwarte voorhoofdsband en de rechtlijnige vlucht waren onmiskenbaar duidelijk. Ondanks het steeds opkomen van nevelflarden, hebben wij vanuit onze ”schuilhut”, de auto, enige dia’s kunnen maken met de telelens, welke wel niet perfekt zijn gezien het geringe licht, maar toch duidelijk de vogel met de kenmerken laten zien.