Op 7 okt. 1969 werd mij op de begraafplaats Duinrust gem. Beverwijk een in een fijnspar op 4 meter hoogte gebouwd nest van de Groenling gewezen. Beide ouders kwamen de ong. 9 dagen oude jongen voederen. In verband met het prachtige weer daarna zullen de jongen wel goed uitgevlogen zijn. Het eerste ei moet ongeveer gelegd zijn 13 sept, een zeer late datum.