Bij een aantal mensen leeft het idee dat het goed zou zijn als er een nieuwe natuurstudievereniging in de Bollenstreek zou komen. Deze nieuwe vereniging zou de leemte kunnen vullen tussen de afdelingen van de KNNV te Leiden en Haarlem, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming in Noordwijk. In de Bollenstreek zelf is een afdeling van de NJN/JNM, maar een algemene natuurstudievereniging, ook voor mensen ouder dan 25 jaar, ontbreekt nog. De eerste activiteiten zijn al dit voorjaar geweest. Zo is wassergeest, een stuk open bloembollenland tussen Hillegom en Lisse, op broedvogels geteld. Ook willen we aansluiten bij de hommelinventarisatie, die is opgezet door de KNNV. Andere ideeën voor activiteiten zijn onder andere karteringen van vleermuizen, vlinders en planten, het kappen van hakhout op de Wassergeest, het promoten bij gemeenten van een landschapsbeleidsplan en natuurlijk excursies, lezingen en kampen.