Als scheidend redacteur wil ik eerst de ook aftredende redactie-medewerker Louis van Trigt bedanken voor het vele correctiewerk, dat hij heeft verricht. Als niet-redactielid wil ik vooral mijn vrouw bedanken voor al het typewerk, dat zij verricht heeft, want ca. 90 % van ”de Fitis” werd altijd door haar getypt.