De ene vogelsoort ligt je beter dan de andere. Ik schijn iets met Aalscholvers te hebben. Dat blijkt als ik mijn notities van waarnemingen doorkijk; ik heb opvallend vaak deze soort aangetekend. Dat komt enerzijds misschien wel doordat ik veel in de AW-duinen wandel. Een aantal jaren geleden zag ik er daar zelden eentje, en die werd dan genoteerd (althans tijdens de vlagen dat ik weer eens actief mijn waarnemingen bijhield!). Terwijl het voorkomen toenam bleef ik ze toch maar opschrijven. Thans is het zo dat ik er bij vrijwel elke wandeling, in een geschikte tijd van het jaar, eentje zie die kennelijk de visstand in de kanalen aantrekkelijk vindt.