Aan het eind van een jaar naak ik altijd zo’n beetje de balans op van de gebeurtenissen in de loop van dat jaar en dan in het biezonder op ornithologisch en natuurbeschermings gebied, vooral wanneer het de A.W.- duinen betreft. Maar nu ik terug kijk op 1969 en mij beperk tot de A.W.- duinen komt dat jaar er biezonder slecht af. Als negatieve gebeurtenis noem ik de vergiftiging van de Rijn met endosulfan waaraan vele duizenden vissen gestorven zijn. Maar de nevenwerking van deze vergiftiging is zeker zo erg, want na het bekend worden van de vergiftiging werd de rivierwatertoevoer naar de infiltratiegebieden stop gezet en de gevolgen hiervan waren rampzalig.