Nog een gevolg van het beheer in de A.W. duinen is de totale vernieling van de ”Renbaan”. Dit was een terrein dat overal als een natuurreservaat behandeld zou worden, doch in de A.W. duinen werd het zonder overleg met een drietal bulldozers in enige dagen vernield. Dat de waterwinningsbelangen moeten prevaleren is logisch, maar ik geloof niet dat de waterleiding veel profijt heeft gehad bij de uitvoering van dit werk. Uit wel-ingelichte bron vernam ik wat één van de belangrijkste redenen voor deze verwoesting was, men vond het namelijk een smerig gezicht om dode en half dode bomen en struiken in het water te zien staan. En erger nog, van het publiek werd verwacht, dat zij er net zo over zouden denken. Het tegenovergestelde was waar, nog nooit heb ik zoveel kritiek van het publiek gehoord, als op het uitvoeren van dit werk. Iedereen vond het een schande dat zoiets gebeuren kon.