Het weekend van de jaarwisseling werd in Friesland doorgebracht. De dagen ervoor had het steeds gevroren en vooral in de nacht van 30 op 31 december vroor het zo hard dat zelfs de grote Friese meren dicht kramen te liggen. Oudejaarsdag was de lucht blauw, de zon kwam op en het was zo goed als windstil. Met dit uitgelezen weer begonnen wij op goed geluk een vogeltocht per auto. Wat ik toen nog niet wist is dat ik gedurende deze tocht meer Sneeuwgorzen, Smienten en ganzen bij elkaar zou zien dan ik ooit eerder had meegemaakt! Vanuit Harlingen werd de zeedijk gevolgd in de richting van de Afsluitdijk. Van tijd tot tijd werd gestopt on naar de kruin van de dijk te lopen vanwaar we een goed uitzicht hadden op de Waddenzee en het binnenland. Op zee, dicht onder de waterkering, enkele honderden Wilde Eenden, af en toe wat ♀♀ Brilduikers en eenmaal 4 Smienten. Onderaan de de dijk sporadisch een Wulp, Scholekster of Tureluur die eenmaal opgeschrikt met een grote boog over het water vloog om een eind verderop weer op de basaltkeien neer te strijken. Ineens hoorden we het ”gejuich” van ganzen. We telden er 67 die in een fraaie V-formatie zuidoostwaarts trokken. Naar het gebied te oordelen waren het Kolganzen, door het tegenlicht konden we dit echter niet met waarnemingen bevestigen. We zouden juist weer in de auto stappen toen een klein groepje Kolganzen laag naderde en precies recht over ons heen vloog. Van de 6 eks.hadden er vijf donkere dwarsstrepen op de buik: de volwassen eksemplaren. Ook deze vlogen naar het zuidoosten.