Op 22-01-1984 werd in de Amsterdamse Waterleidingduinen een juveniele Zeearend waargenomen door M. Huizinga en W. v. d. Waal, Amsterdamse vogelaars, die de volgende beschrijving doorgaven: Omstreeks 12.15 uur vloog uit het 3e infiltratiegebied, ongeveer 100 m. bij ons vandaan, een zeer grote roofvogel op, die zonder kijker direct als een arend herkend werd. De vogel vloog, vergezeld van enige relatief veel kleinere Bonte-en Zwarte Kraaien eerste in oostelijke richting tot op ongeveer 50 m. en vervolgens richting Noord (onder het opjagen van Blauwe Reigers, eenden en kraaien) via het 2e infil. naar het 1e infiltratiegebied.