In de volgende uitgave van de Fitis zal een overzicht worden opgenomen van de eerste aankomstdata van onze zomervogels in dit jaar. Heeft u nog gegevens liggen, hoe summier ook, stuurt u ze dan voor 15 augustus naar H. Vader, Duv en voor destraat 5 te Haarlem. Met de eerste aankomstdata van de zomervogelsen ook alle andere vermeldenswaardige waarnemingen dient met zich te beperken tot Zuid-Kennemerland. De grens hiervan wordt in het westen gevormd door de Noordzee; in het noorden door het Noordzeekanaal; in het oosten door zijkanaal F en van hieraf een denkbeeldige lijn via Halfweg/Zwanenburg naar Hoofddorp; in het zuiden door de lijn Hoofddorp-Noordwijk. Deze grenzen zijn geheel in overeenstemming met de in 1966 uitgegeven ”Avifauna van Zuid-Kennemerland” door W.J. Akkerman en Drs. F. Niesen (gepubliceerd in het Vogeljaar, veertiende jaargang no. 1, maart 1966). De vogelwaarnemingen die bij H. Vader binnenkomen zullen aan de hr. Niesen worden doorgestuurd. Deze heeft het plan kenbaar gemaakt om een nieuwe Avifauna samen te stellen, waarbij dan van de hem toegezonden gegevens gebruik zal worden gemaakt.