Het voorjaar van 1990 werd gekenmerkt door een zeer vroege lente na één van de zachtste winters van de eeuw. Dit is ook terug te vinden in de zeer vroege aankomstdata van vooral de vroege voorjaarsgasten (Grutto, Lepelaar enz.). Later in het voorjaar werden de nieuwkomers als de Bosrietzanger niet meer zo extreem vroeg opgemerkt. In de tabel is de 2e waarneming van het seizoen vermeld onder de 1e waarneming. De gebruikte codes zijn: V = Visueel, Z = Zingend.