Fenologie betekent letterlijk: leer van de invloed van klimaat en milieu op planten en dieren. Door het verzamelen van de eerste aankomstdata van zomer- en wintervogels proberen we te weten te komen in welke periode de vogels in onze regio arriveren. Door dit jaar in jaar uit te doen kunnen we zien of hier in een bepaalde ontwikkeling zit. De eerste datum van aankomst is vaak een vroege uitschieter. De ’hoofdmacht’ van een bepaalde soort geeft een reëler beeld. Daarom zijn de wat latere meldingen net zo belangrijk voor de statistieken van de fenologie als de hier onder vermelde eerste twee waarnemingen. Hieronder worden de eerste en tweede waarneming van 1995 vermeld.