Komend voorjaar start een cursus vogelherkenning voor beginners. Tijdens zes cursusavonden worden ongeveer honderd vogelsoorten besproken met behulp van dia’s en geluidsopnames. Ook worden vijf excursies georganiseerd naar goede vogelgebieden in de regio. De cursusavonden starten half februari; de exacte data zijn bij het verschijnen van deze Fitis nog niet bekend. De cursus wordt gehouden in het Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef aan de Kleverlaan te Haarlem. De excursies zijn op zaterdag of zondag na een cursusavond. De kosten bedragen ƒ 55,= voor leden en ƒ 75,= voor nietleden (dit is inclusief de kosten voor excursies en cursusboek). U kunt zich nu al aanmelden bij: Claudi Boersbroek, Salvador Allendestraat 32, 2033 CA Haarlem (023 – 5366601). Betaling volgt na aanmelding.