Komend najaar wordt voor de derde maal een vervolgcursus georganiseerd. Deze cursus is bedoeld voor mensen die al enige vogelervaring hebben. Hoewel de vervolgcursus niet geheel aansluit bij de beginnerscursus is deze voor een aantal beginnerscursisten wel degelijk te volgen. Aan de orde komen vogeltopografie, vogelrui, het inventariseren van broedvogels en de volgende soortgroepen: duikers, eenden en ganzen, roofvogels, steltlopers, meeuwen en sterns en zangvogels. Daarnaast gaan we ook het veld in: naar de Hondsbosse Zeewering en Wieringen, naar de kust bij Bloemendaal voor vogeltrek en naar de Zuidpier van IJmuiden.