Sinds december 2004 tellen vrijwilligers in het winterhalfjaar in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) maandelijks de aanwezige watervogels. In dit artikel gaan we in op hoe dat verlopen is, op de eerste resultaten en maken we een vergelijking met andere telgegevens. Het doel van de maandelijkse tellingen is inzicht te krijgen in het belang van de wateren in de AWD voor doortrekkende en overwinterende watervogels. Welke soorten overwinteren hier en in welke deelgebieden? Wat kan Waternet als beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen met die gegevens?