De eerste broedgevallen van Kleine Mantelmeeuwen op daken zijn in 1987 vastgesteld tijdens een inventarisatie van meeuwen in het havengebied van IJmuiden (Vegelin, 1987). Op de IJbunker zijn toen twee nesten gevonden. Sindsdien is het aantal broedgevallen op daken in IJmuiden toegenomen tot 162 in 1994 (Cottaar, 1994). De gestage groei van de populatie heeft ertoe geleid om ondermeer de verdere uitbreiding op de daken te onderzoeken. In 1992 is een observatiehut op de IJbunker geplaatst, waardoor vanaf dat jaar meer informatie over Kleine Mantelmeeuwen is verzameld. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de timing van de aankomst in de kolonie, van de ontwikkeling van het aantal broedparen vanaf 1987 op de IJbunker en tenslotte wordt kort ingegaan op andere eerste onderzoeksresultaten.