De volgende leden hebben hun winterwaarnemingen van de winter 1986-1987 ingestuurd en ervoor gezorgd dat deze lijst kon worden samengesteld: