Een fietspad door Eindenhout, opruimen van ”overtollig groen”: De Nobel & Geelhoed luiden de noodklok (Fitis 37(3): 82-93). In dit geval is het wellicht aardig om iets op te halen over de achtergrond van de door De Nobel & Geelhoed geciteerde inventarisatie die Theo Belterman en ik in 1964 uitvoerden. In 1963 wilde de gemeente op Eindenhout sportvelden en een tennispark aanleggen. Daaf Ruting, gemeentelijk onderwijsinspecteur, bekend bij oud-NJN-ers en KNNV-ers, bracht een informeel groepje bijeen om hier iets tegen te doen. De Vogelwerkgroep had toen nog geen commissies om in zo’n geval in actie te komen. Ruting vroeg ons een terreinbeschrijving te maken en de broedvogels te inventariseren.