Wat een verrassing, toen ik een rijtje auto’s over de Knardijk aan zag komen rijden waar vogelaars van de Haarlemse Vogelwerkgroep in bleken te zitten. Het fijnste was dat ik me er bij aan mocht sluiten. Helaas heb ik echter niet het eerste deel van de tocht meegemaakt en omdat meneer Daan mij gevraagd heeft een verslagje te schrijven heb ik hieronder een uit de tweede hand ontvangen lijstje geplaatst. – Bij de rotonde werden Kleine Zwanen overvliegend gezien. Verder zijn er Fuut, Geoorde Fuut, Krakeend, Smient, Brilduiker en Toppereend gezien. Grote Zaagbek en Kleine Mantelmeeuw waren van de partij. Op de fuiken waren Aalscholver, Zwarte- en Noordse Stern waargenomen. Er werd een Holenduif gezien. Bij de Knardijk vloog een Roerdomp. Helaas werd er ook een dode Rietgors gevonden.