Op de Zuidpier: 24 Paarse Strandlopers, ± 12 Steenlopers en 1 Oeverloper, verder werden Drieteen-, Gr. Mantel- en Zilvermeeuwen gezien. Op het strand: ± 200 Drieteenstrandlopers en ± 15 Scholeksters.