Landgoed Elswout heeft niet alleen een rijke flora en fauna, maar ook een rijke geschiedenis die in 1645 begon met de aankoop van een stuk duin bij Overveen door een Amsterdamse lakenhandelaar. Onder de opeenvolgende eigenaren is als gevolg van zandwinning en de heersende mode in de landschapsarchitectuur het huidige reliëfrijke landgoed in de Engelse landschapsstijl ontstaan. In 1958 verkocht de laatste particuliere eigenaar het landgoed aan de gemeente Bloemendaal en in 1970 kreeg Staatsbosbeheer landgoed Elswout in eigendom (Anonymus, 1986; Kluiters & van Dalen, 1988). In 1998 heeft SOVON in opdracht van Staatsbosbeheer de broedvogels van Elswout geïnventariseerd, inclusief de aangrenzende gebieden Duinvliet en het Park (De Nobel, 1999). Dit artikel presenteert de resultaten van 1998 en vergelijkt ze met tellingen uit het verleden, en is een aanvulling op het Elswout-artikel van Hans Groot en John Weijers uit 1996.