Aan dit onderzoek hebben deelgenomen enige leden van de Vogelwerkgroep Haarlem. De leiding berustte bij Mevr. G.E.C. Bloem-Margadant, Veldlaan 8, Aerdenhout. Bij dit onderzoek werden geen nesten gezocht, doch alleen de zingende mannetjes geteld. Aan de hand van deze gegevens werd het aantal bezette territoria geteld. Het geeft dus aan hoeveel broedparen van elk soort aanwezig was. Uit deze gegevens blijkt niet, hoe het broedresultaat was.