Hoewel dit jaarverslag uiteraard in eerste instantie bedoeld is als publicatie van de activiteiten in het Waterwingebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen, is het bepaald ook zinvol van tijd tot tijd aandacht te schenken aan de taten van anderen, die in soortgelijke terreinen werken. De voordelen van een dergelijke vergelijking zijn evident: men kan er soms een aansporing in vinden om de werkmethoden van anderen te volgen, maar vooral: een dergelijke vergelijking relativeert de resultaten van het eigen onderzoek. Welke resultaten hebben een algemene betekenis en welke ontwikkelingen kunnen als zeer typerend voor het eigen terrein worden aangemerkt?