In onze regio liggen diverse duingebieden met een totale omvang van enige duizenden hectaren. Ze vormen een omvangrijk en waardevol natuurgebied dat zich uitstekend leent voor onderzoek naar de vogelstand. Het is dan ook niet verwonderlijk dat direct vanaf de oprichting van onze vogelwerkgroep veelvuldig broedvogelinventarisaties in de duinen zijn uitgevoerd. Inventarisaties die een schat aan gegevens opleverden, onder andere de landelijk ongekend hoge dichtheden aan Nachtegalen. Het wekt wèl verbazing dat, in tegenstelling tot vroeger, al jaren niet meer over de broedvogelinventarisaties in de duinen in Fitis is gepubliceerd, terwijl de aantalsontwikkeling van de duinvogels toch jaarlijks in vaste steekproefgebieden gevolgd wordt.