De enquête heeft nog veel meer boeiende resultaten opgeleverd! Voor we daarop ingaan wil het bestuur graag de mensen bedanken die het werk hebben gedaan: het opstellen van de weldoordachte vragenlijst, de verzending van de formulieren naar de leden, en de grote klus van het verwerken van de antwoorden. Onder leiding van Hans Vader waren dat Koen Versterre, Cor Pennekamp en Titus Meijer; zij voldeden hiermee tevens aan een stageproject voor een cursus van het IVN. Meer dan een derde van onze leden (92 mannen en 34 vrouwen) heeft de moeite genomen het bestuur van waardevolle inlichtingen te voorzien. Uit het vele materiaal waarover we nu beschikken willen we hier een greep doen. We zijn reeds begonnen met plannen om aan duidelijke wensen tegemoet te komen. Maar u begrijpt dat het enige tijd kost om veranderingen door te voeren.