Deze septemberdag heeft nog voldoende warmte in petto. Op de vinkenbaan is het in de vroege morgenuren behalve warm ook behoorlijk druk, want heel wat gevederde zomergasten trekken stilaan in de richting van ”het zuiden”. Routinematig wordt de zoveelste Tuinfluiter uit een tijdelijke bewaarkist gehaald om van een ring te worden voorzien. Uiteraard geldt dat ook voor tientallen andere soorten. Volgens protocol van het Vogeltrekstation ondergaat elke vogel de voorgeschreven meet- en weegprocedure. Deze Tuinfluiter is een eerste kalenderjaar, want de veren zijn vers, nauwelijks gesleten en in de snavelhoeken zijn nog restanten van de voerrand te zien. Het geslacht is niet vast te stellen, zoals dat bij veel vogels in de nazomer niet duidelijk kan. Hij of zij kwam uit het ei ergens in Noordwest Europa en al even onbestemd is het reisdoel ergens onder de Afrikaanse zon. Vleugellengte en vetgraad zijn gemeten en bekeken. Na geringd te zijn gaat de vogel los en vervolgt, na dit oponthoud, zijn reis.