Het vangen van vogels is een bezigheid die al eeuwen oud is en met name langs de Hollandse kust plaatsvond (daar trokken/trekken immers veel vogels langs!). Rijke mensen van adel lieten in deze regio buitenplaatsen met bijbehorende vinkenbaan bouwen. Men ving de vogels toen vooral voor de consumptie. Deze oude traditie dreigde in de 20e eeuw bijna verloren te gaan door het invoeren van de Vogelwet, maar onderzoekers onderkenden tijdig het belang van het vangen van vogels voor ringonderzoek. Vanaf de jaren 50 zijn steeds meer vinkenbanen langs de Hollandse kust in gebruik genomen, maar nu dus als vogelringstation ten behoeve van onderzoek aan vogels. Vogels worden gevangen en van een ring voorzien, en dan weer losgelaten. Als geringde vogels later worden teruggevangen of ergens dood worden gevonden, dan kan men daar van alles uit afleiden, bijvoorbeeld leeftijd, trekafstand, conditie etc. Wilt u ook eens een kijkje nemen op zo’n vogelringstation, meldt u zich dan aan voor deze excursie op zaterdag 21 augustus naar het Vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hans Vader, mede-oprichter van Vogelringstation AW-duinen, kan u er alles van vertellen. Begin: 12.00 uur vanaf ingang Zandvoortselaan van de AWduinen. Duur: 2,5 à 3 uur. Maximum aantal deelnemers 10 personen (volwassenen). U dient er rekening mee te houden dat u vanaf de ingang heen en terug zeker 45 minuten moet lopen. Aanmelden bij Antje Ehrenburg, tel. 023-5248391 of via antje.ehrenburg@hccnet.nl. Op deze zondagochtendfietsexcursie op 29 augustus gaan we op zoek naar roofvogels in Spaarnwoude. Met een beetje geluk zien we een aantal verschillende soorten. Begin: 11.00 uur bij boerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude (Genieweg, Velsen-Zuid). Deze publieksexcursie wordt georganiseerd door IVN Zuid-Kennemerland samen met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Recreatieschap Spaarnwoude. Duur: ± 3 uur. Kijker aanbevolen. Informatie: Eric van Bakel, tel. 023-5393507.