Zaterdag 6 april wordt een bezoek gebracht aan de eendenkooi ”De Bakkerswaal” bij Lekkerkerk en aan het Ooievaarsdorp ”Het Liesveld” te Groot Ammers. Voor meer informatie zie de vorige Fitis. Richttijden: ongeveer 10.00 uur tot 16.30 uur. De kosten exclusief autokosten bedragen ca. ƒ 4,- per persoon. Opgave bij Fred Hopman, tel. 02550-12391.