20 jan. Deze winter een excursie naar een afwisselend gebied waar de Vogelwerkgroep in het verleden nooit veel aandacht aan heeft besteed: het rivierengebied en de Utrechtse Heuvelrug. De tocht zal ons voeren langs de uiterwaarden van de Neder-Rijn, waar Kleine Zwanen, Smienten, Pijlstaarten en andere soorten eenden te zien zullen zijn. Een tegenhanger van dit wijdse landschap vormen dan de bossen op de Utrechtse Heuvelrug, waar we een wandeling zullen maken door het bos Prattenburg. We kunnen hier allerlei soorten roofvogels, mezen, spechten, Goudvink en misschien zelfs de Klapekster en de Appelvink verwachten.