Het was ook nu weer zo’n machtige, zonnige ochtend, zoals we er dit voorjaar maar al teveel van kenden. Om 07.00 uur verzamelden een aantal vogelaars zich om de tocht richting Bergen te maken. Bij de ingang van het Noordhollands Duinreservaat zouden de laatste deelnemers zich bij ons voegen. Zeventien mensen in totaal, die er allemaal zin in hadden. Leon Terlouw, opzichter van het terrein Bergen en sinds kort ook van de Wimmenummerduinen, was onze gids. Een prachtige wandeling door de beboste binnenduinen, die geleidelijk overgaan in de hier zo schaars begroeide zeeduinen. Vooraf kregen we een heldere uitleg van onze gids over het ontstaan van dit gebied en het specifieke kenmerk ervan, namelijk de overgang van kalkrijke naar kalkarme duinen. Al bij de start de prachtige zang van Nachtegalen en Tuinfluiters. In de bossen Fitissen, Kool- en Pimpelmezen, Staartmezen en Gekraagde Roodstaarten. Verderop de roep van een Buizerd en de zang van Boomleeuweriken en Boompiepers, die hier nog zo rijkelijk vertegenwoordigd zijn. De zomereiken stonden prachtig in bloei, vaak rijkelijk omgeven door langsprietmotten. Veel vlinders, onder andere de kleine vuurvlinder. Op de hellingen paartjes Bergeenden die konijneholen aan het inspecteren waren, Scholeksters en het jodelen van Wulpen. Zeewaarts waren de Paapjes goed te zien in de kruinen van de struiken. Einddoel was het Kokkendal, waar deze winter een natuurbouwproject was gerealiseerd. Een stel voormalige akkerlandjes waren afgegraven tot natte duinvalleien. Een ruim drie uur durende, zeer geslaagde vogelwandeling in de Bergense duinen. Voor iedere vogelaar een aanrader.