Om 7.00 uur ’s-morgens waren in totaal 11 mensen aanwezig aan de voet van de Zuidpier; eigenlijk te weinig voor een gebied van dergelijk formaat. We hadden redelijk weer: 10°C en een stevige N-wind. Belangrijkste soort was de rosse grutto, waarvan we zo’n 700 ex. zagen doortrekken, maar welke ook regelmatig te zien was op het strand, vele geheel in zomerkleed. Verder zagen we toppereenden, eiders, bergeenden, wulpen, dwergmeeuwen en dwergsterns noordwaarts trekken. Vlak over ons heen vloog een donkere kleine jager. Voor de kust zwommen 5 roodhalsfuten, 8 toppereenden, 9 zwarte zeeëenden waaronder baltsende ex. en 8 middelste zaagbekken. Op het strand tenslotte waren 1 steenloper, 8 drieteenstrandlopers en 7 strandplevieren mooi te zien. Om ca. 11 uur kwam een einde aan een vrij geslaagde excursie in een door te veel mensen genegeerd vogelgebied.