Falsterbo... alleen al het lezen of horen van de naam van dit plaatsje, bij de beroemde vogeloversteekplaats, doet bij de meeste vogelaars en ook bij ons een visioen opdoemen van vele duizenden overvliegende roofvogels. Wij hadden dit visioen alleen nog niet aan de werkelijkheid kunnen toetsen. Falsterbo is gelegen op een klein schiereiland, in het uiterste zuidwesten van Zweden, in de provincie Skåne. Nabben, de punt van het smalle schiereiland wijst westelijk, in de richting van Denemarken. Van de trekvogels uit het noorden die in het najaar allemaal naar het zuiden zijn afgezakt, komt een groot deel uiteindelijk bij Falsterbo terecht. Landvogels volgen bij het trekken zoveel mogelijk de kustlijn naar het zuiden. Daar wagen zij, afhankelijk van de wind, de sprong voor de relatief korte, maar toch zware, tocht over de zee-engte (25 km) op weg naar hun overwinteringsgebieden. De vogels wachten soms in de omgeving van Falsterbo even af vanwege een ongunstige wind of slechte weersvooruitzichten, of gewoon om even op adem te komen. Dit laatste geldt met name voor de kleinere zangvogels, die boven zee aan vele gevaren blootstaan, zoals voedselgebrek, wind en predatie door meeuwen en meetrekkende roofvogels. Zodoende kunnen er behalve de overvliegende doortrekkers ter plaatse ook andere interessante waarnemingen gedaan worden. Bij de terugkeer in het voorjaar verloopt de trek minder massaal en over een breder front. De vogels volgen dan de grillige kustlijn van Denemarken. Bovendien zijn de aantallen behoorlijk uitgedund door trekverlies en het verlies op de overwinteringsplaatsen. Onder meer uitputting, droogte, voedselgebrek en predatie (waaronder de mens) leiden tot het einde voor tienduizenden vogels.