Onlangs is mij tijdens een vergadering van de veldwerkcommissie, waar ik sinds kort deel van uitmaak, ter ore gekomen dat er een vacature binnen onze vereniging was ontstaan. Deze vacature betrof de ieder jaar te verrichten werkzaamheden in verband met het verzamelen, archiveren en presenteren van gegevens met betrekking tot fenologie. Ik heb daarop aangegeven deze werkzaamheden zeer graag op me te willen nemen. Het is echter duidelijk dat de gegevens waar het hier om gaat, geleverd dienen te worden door onze eigen leden van de vogelwerkgroep! Ik zou daarom een ieder van harte willen aanbevelen om komend voorjaar zoveel mogelijk gegevens omtrent de eerste data van aankomst van onze zomervogels bij te houden, zodat ik jullie in de nabije toekomst kan voorzien van tekst en grafieken ten aanzien hiervan. Stuur deze gegevens s.v.p. voor 5 juli rechtstreeks naar mij op of doe dit via iemand van het bestuur. Ik doe u hierbij een exemplaar van het reeds hiervoor bestemde formulier toekomen en hoop vele ingevulde formulieren te mogen ontvangen.