De bedoeling van dit onderzoek is de eerste en tweede waarnemingsdata van wintervogels in de regio van de Vogelwerkgroep Haarlem te noteren. Het gaat om de volgende soorten: Roodkeel-en Parelduixer, Roodhalsfuut, Smient, Brilduiker, Grote-en Middelste Zaagbek, Nonnetje, Wilde-en Kleine Zwaan, Riet-, Kleine Riet-, Kol-, Rot-en Brandgans, Ruigpootbuizerd, Visarend Smelleken, Drieteen-en Paarse Strandloper, Goud-en Zilverplevier, Steenloper, Kramsvogel, Koperwiek, Sneeuw-en ITsgors, Frater, Keen, Bonte Kraai.