Eerste waarnemingsdata van zomervogels in Zuid-Kennemerland. Opsturen voor 15 juni aan H.T. Assendelft, Patrijzenlaan 9,2121 ED Bennebroek. U kunt uw waarnemingen in een briefje vermelden. Het gaat om de volgende soorten: Purperreiger, Zomertaling, Boomvalk, Grutto, Zwarte Stern, Visdief, Grote Stern, Tortelduif, Koekoek, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Boompieper, Gele Kwikstaart, Tapuit, Roodborsttapuit, Paapje, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Nachtegaal, Blauwborst, Sprinkhaanrietzanger, Snor, Grote Karekiet, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Rietzanger, Spotvogel, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Braamsluiper, Fitis, Tjiftjaf, Fluiter, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger en Wielewaal.