Het voorjaar staat weer voor de deur! Na fenologie van de wintergasten, waarvan reeds 14 formulieren zijn binnengekomen (nieuw record), hoop ik weer veel formulieren met de eerste waarnemingen van zomervogels te mogen ontvangen. Een kleine doch volgens mij leuke wijziging van het formulier betreft de volgorde waarin de vogelsoorten voorkomen. Dit was altijd in min of meer wetenschappelijke volgorde en is nu in volgorde van eerste aankomstdata. Het is dus aan de hand van het formulier te zien welke soorten u op een bepaald moment kunt verwachten. Hopelijk zal dit voor leden die tot op heden het formulier nooit invulden een nieuwe uitdaging betekenen. Een telefoontje naar ondergetekende is voldoende om een formulier te bemachtigen.