Lang, jong en rustig. Opvallend door zijn lengte. Valt op door zijn kennis. Over vogels vooral. Een wandelende encyclopedie, zelfs voor zijn vrienden, die ook allemaal heel veel over vogels weten. Het Instituut, zo noemde Peter de Jong hem een jaar of tien geleden. Deze speelse aanduiding vond vrij snel algemeen ingang. Evert van Huijssteeden dankt zijn bijnaam aan het feit, dat hij in die tijd bij vrijwel alle activiteiten van de Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland betrokken was. Hij telde, inventariseerde, deed veldwerk, gaf cursussen, hield zich bezig met natuurbescherming, zat in het bestuur. Tja, wat deed Het Instituut eigenlijk niet. Vandaag onthult hij zijn grootste geheim. ”Naast vogeltjes zijn er ook nog andere dingen in het leven.”