”Neem nou dat mooie natuurbehoudproject van de landinrichtingsdienst van het Recreatieschap Spaarnwoude, de Houtrakkerbeemden. Echt mooi. Over de inrichting hebben we niet mee mogen praten. En nu is het debat begonnen over het beheer. Voorlopig zegt Staatsbosbeheer: wij doen het. Maar Staatsbosbeheer is een uitgeklede organisatie. Bovendien zou je zeggen dat het bij Spaarnwoude hoort, maar Spaarnwoude heeft geen geld. Daarom vind ik dat wij zelf moeten nadenken over hoe dat in de toekomst moet gaan gebeuren. Ik vind het onontkoombaar dat we als regionale natuurbeschermers aan de slag gaan. Er zit zoveel kennis bij de regionale instellingen. Neem bijvoorbeeld de Vogelwerkgroep. Er zijn mensen met een ongelooflijke vogelkennis. Tot op het specialistische af. Mensen, die echt goed in hun vak zijn. Dat zie je ook bij veel andere lokale natuurbeschermingsgroepen. Toch hebben we weinig of geen invloed.