Ineens was het in de publiciteit: een voorstel om de kans op aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen op de luchthaven Schiphol zo klein mogelijk te maken. Een keur van aanbevelingen passeerde de revue, waaronder het actief weren van vogels in een straal van 10 kilometer rond het vliegveld en – indien noodzakelijk – het schieten van ganzen. De reacties bleven beperkt. Wie doordrongen is van de noodzaak van veilig vliegverkeer onderkent dat in sommige gevallen maatregelen nodig zijn. Zo ook Fred Cottaar, lid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, een van de opstellers van het rapport van onderzoeksgroep Alterra. Maar ook Cottaar kon niet bevroeden dat zijn aanbevelingen onverwacht zouden resulteren in een heuse schietpartij met een tiental dode ganzen als gevolg. Zaterdagochtend 8 maart trokken vier jagers en twee opzichters ‘groene wetgeving’ van de provincie door de Hekslootpolder. De jachtpartij leidde tot een enorme onrust in het gebied. Niet alleen onder de ganzen, maar ook onder weidevogels als Grutto, Tureluur, Kievit, Scholekster en tal van andere soorten. Ter plekke aanwezige vogelbeschermers hebben geprobeerd de jagers en vertegenwoordigers van de provincie ervan te overtuigen, dat het schieten in de broedperiode onacceptabel is. De provincie heeft vervolgens nog eens vergaderd over de kwestie met een op het moment van schrijven van dit artikel (15 maart) een volstrekt onduidelijke uitkomst.