Het bestuur van de Vogelwerkgroep wordt wel eens verzocht om onderzoeksgegevens af te staan voor verschillende doeleinden. Onlangs ontspon zich een discussie aan welke instanties we wel en aan welke we geen gegevens leveren en of we daar een financiële vergoeding voor vragen (wat tegenwoordig gebruikelijk is). Om hier een meer eenduidig beleid voor te gaan voeren heeft het bestuur een notitie opgesteld waarin de uitgangspunten en richtlijnen vermeld staan voor de levering van gegevens die door de vogelwerkgroep zijn verzameld. Het is onmogelijk om voor elk specifiek geval een volledig sluitende procedure te vinden; aan de hand van de notitie zal het bestuur voor ieder geval wel tot een besluit kunnen komen. Hieronder staat een korte samenvatting. Het gaat om gegevens die in het kader van VWG-activiteiten zijn verzameld, waarbij met name gedacht moet worden aan broedvogelinventarisaties, trektellingen, de midwintertelling en losse waarnemingen. VWG-leden die op eigen initiatief onderzoeksgegevens verzamelen houden uiteraard zeggenschap over het gebruik hiervan door derden. Zij worden er echter wel op gewezen dat zij voor de levering ervan een financiële vergoeding kunnen vragen.