Al zo’n vijf jaar worden er in enkele wijken in Haarlem broedgegevens van de Gierzwaluw verzameld. Graag zouden we echter over meer informatie willen beschikken over plaatsen waar deze vogel broedt, uit de gehele regio. Kent u een plek waar één of meerdere Gierzwaluwen broeden, wilt u dat dan doorgeven aan Martin Hin, liefst via e-mail op mhin@planet.nl, maar u mag ook bellen: 023-5271099.