Sinds 2006 pleistert er een paartje Slechtvalken in Spaarnwoude. Het stel is jaarrond aanwezig en is vaak te vinden op hekwerken in weilanden of in hoogspanningsmasten langs de A9. Tijdens de broedperiode worden de valken vaak aangetroffen op – of in de onmiddellijke nabijheid van – de Alticom zendtoren in de Waarderpolder in Haarlem. In 2007 is de broedpoging aldaar mislukt. Eind 2007 is er op de toren een kast geplaatst om toekomstige broedpogingen meer kans van slagen te geven (Wokke & Marcus, 2007). In dit artikel wordt verslag gedaan van het eerste succesvolle broedgeval in 2008.