Als je tegenwoordig regelmatig in bekende steltlopergebieden, zoals het Lauwersmeergebied, de Zeeuwse delta of de kop van Noord-Holland, naar vogels kijkt, dan kun je met een beetje geluk elk jaar wel één of meer Gestreepte Strandlopers Calidris melanotos tegenkomen. In Zuid- Kennemerland is dat andere koek. Dit voorjaar werd in de Gruiters — ons eigen steltloperparadijs — pas het derde exemplaar voor de regio ontdekt. Hierna wordt het voorkomen van deze soort in Nederland en onze regio besproken.