Samen met Huub Veerkamp van het I.V.N. Midden Kennemerland probeert ondergetekende al 12 jaar de achteruitgang van de Gierzwaluw tegen te houden, door broedgelegenheid te creëren en behouden. De eerste jaren waren teleurstellend; Nestkasten werden door spreeuwen bezet en ingemetselde neststenen bleven leeg. Het keerpunt kwam zes jaar geleden. Een bewoner uit de Trompstraat belde ons en vroeg om advies. Hij had twee nestkasten gekocht. “Waar hang ik de kasten en hoe lang duurt het voordat de kasten bezet worden” vroeg hij ons. Wij stelden voor om ‘muziek’ te maken. Muziek? Ja muziek. Vanuit het badkamerraam, dicht bij de kasten, werd elke dag een paar uur een CD met Gierzwaluw geluiden afgespeeld. Na circa een week kregen we het eerste belletje. “Ze vliegen langs.” Een paar dagen later ging de telefoon weer. “Ze zitten erin” kregen we te horen. Dat jaar werd er niet gebroed, maar het volgende jaar was het raak. Het eerste broedgeval in de nestkast!