In Noordwijk wordt al jaren onderzoek gedaan naar Gierzwaluwen. Een uitnodiging om op 1 juli te komen kijken bij het ringen van Gierzwaluwen liet ik dan ook niet aan me voorbijgaan. Het werd een leerzame en gezellige avond. Hein Verkade woont al zijn hele leven in Noordwijk en is al jaren bezeten van Gierzwaluwen. Achttien jaar geleden is hij begonnen met het inventariseren van de oude dorpskern van Noordwijk, eerst alleen, later met andere vogelaars uit Noordwijk, allen lid van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. Inmiddels hebben ze het hele dorp in kaart gebracht en herhalen dit elke vijf jaar. Hieruit blijkt dat sommige nestplaatsen (meestal onder dakpannen of boeidelen) al jaren bezet zijn. Een oude mevrouw die al sinds 1947 in hetzelfde huis woont wist de Noordwijkse tellers te vertellen dat zolang zij daar woont daar jaarlijks Gierzwaluwen broeden, dus al meer dan 60 jaar! Dit is dus kennelijk een hele goede plek, maar het zijn natuurlijk opeenvolgende paartjes, want een Gierzwaluw wordt niet ouder dan een jaar of achttien. Uit de inventarisaties bleek ook dat andere plaatsen niet permanent bewoond zijn en dus in sommige jaren onbezet blijven. Ook is er een verschuiving te zien van de oude dorpskern richting nieuwere wijken. Wie meer hierover wil lezen kan het beste de Gierzwaluw-special van de Strandloper raadplegen, het verenigingsorgaan van de Noordwijkse natuur- en vogelclub.